HOME

MINIMABANK Nederland i.o. afd. Hoeksche Waard, anticipeert actief om te kunnen participeren voor de minima en doen dat, waar mogelijk en gewenst, onder begeleiding van werklozen en hiervoor opgeleide professionals.

Vanaf 2015 krijgen gemeenten een nog grotere rol in het begeleiden van mensen naar werk. De doelgroep die zij onder hun hoede krijgen wordt groter terwijl de middelen afnemen. Het is dus belangrijk voor gemeenten om te zoeken naar een zo efficiŽnt mogelijke inzet van middelen.

Dit betekent dat met name mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt aandacht vragen. De kans is namelijk groot dat door de beperkte middelen deze groep buiten de boot valt.

Door hen weer een mogelijkheid te geven te participeren en door een goede begeleiding in activiteiten die bij hen passen, krijgen zij weer een doel en hebben de mogelijkheid om te groeien op de participatieladder.

Het bieden van activiteiten aan deze groep zorgt ervoor dat zij weer een zinnige dagbesteding krijgen en arbeidsritme opdoen. Hierdoor krijgen zij weer een doel en groeit hun gevoel van eigen waarde.

Het is naar onze mening niet meer dan normaal dat mensen een activiteit verrichten voor een uitkering. In de praktijk blijkt namelijk dat mensen dat zelf ook graag willen.

MINIMABANK.nl organiseert activiteiten die uitgevoerd kunnen worden door deze doelgroep, waarbij het ook het doel is dat de activiteiten bijdragen aan het vergroten van de participatie.

Voorbeeld van dagbesteding: https://www.nudge.nl/nudge-lab/182

We doen wat we kunnen, slechts begrensd door wat we mogen, daarbij zullen we bestaande grenzen innovatief toetsen en waar mogelijk nieuwe wegen creŽren.

Voor gemeentes en sociale diensten:  De onderkant van de participatieladder.pdf