MINDERBEDEELDEN

Welkom bij minderbedeelden.nl

Als eerste even aandacht voor het volgende: Zelden wordt er geschreven over beterbedeelden, goedbedeelden, meerbedeelden, maar veel vaker over minder bedeelden, waardoor het misverstand kan ontstaan te denken dat aan bovenkant van onze samenleving het aantal bedeelden afneemt, maar men eigenlijk bedoeld dat aan de onderkant van onze participatiesamenleving het aantal minderbedeelden toeneemt.

Via minderbedeelden.nl vragen wij aandacht voor alle organisaties en stichtingen die zich inzetten tegen verborgen armoede, voor de noden van de minderbedeelden en die van de dak- en thuislozen. Deze organisaties mogen gratis gebruik maken van de mogelijkheid te worden vermeld op minderbedeelden.nl en/of minimabank.nl. Daarnaast is elk goed artikel of nuttige bijdrage welkom.

Gratis vermelding:
Stichting Minderbedeelden
Weeskinderendijk
3314 CN  Dordrecht
Buurt: Weeskinderendijk en Dokweg
Wijk: Industriegebied West
Plaats: Gemeente Dordrecht

Halve ton meer voor armen in Ommen

No Budget Restaurant voor minderbedeelden

Vrijwilligers gaan voedsel inzamelen voor minderbedeelden Er is een hoop stille armoede in heel Nederland zonder dat de gemeenten er echt veel aan doen. Jouw hulp kan een hele hoop uitmaken. Mocht je benaderd worden door een van de vrijwilligers, draal dan niet om en loop alsjeblieft niet weg maar geef gul als je kunt.

Steeds meer aanvragen voor vakanties voor minderbedeelden

Brillen en gehoorapparaten inzamelen voor minderbedeelden

Afgelopen week (Posted on September 9, 2013) ontstond er commotie rond het feit dat sommige scholen met lange wachtlijsten bereid zouden zijn voorrang te verlenen aan toekomstige leerlingen uit welstellende gezinnen zoals werd beweerd in een reportage van het één programma Koppen. Lees hier onder verder.

armoede:
Meer dan 50.000 minderbedeelden dreigen voedselpakketten te verliezen: Als Duitsland haar zin krijgt, zal Europa de voedselhulp aan de minstbedeelden afschaffen. Voor Belgie zouden meer dan 50.000 mensen zonder eten komen te zitten.

Sinds 1987 bestaat er een Europees subsidieprogramma voor voedselbedeling aan de meest behoeftige.

Voor veel voedselbanken en andere caritatieve instellingen binnen de Europese Unie is dit een essentieel onderdeel om voedselzekerheid te garanderen voor de meest kwetsbare personen in onze samenleving.

De voedselvoorraden die worden gebruikt zijn ondermeer afkomstig van niet-verkochte voedseloverschotten.

11,5 miljoen euro aan subsidies worden in België mogelijk afgeschaft.

Het jaarbudget komt voor ons land overeen met een geldwaarde van 11,5 miljoen euro. Bijna het volledige budget zou tot nul euro herleid worden.

Het zijn vandaag de OCMW's en de caritatieve verenigingen via de 9 Voedselbanken in België die voor de verdeling van de voedselpakketten instaan.

Aantal minderbedeelden blijft echter stijgen.

Het stopzetten van de subsidies staat in schril contract met de blijvende groei van het aantal minderbedeelden in gans Europa.

De Voedselbanken geven vandaag op regelmatige basis aan meer dan 115.000 minderbedeelden voedselpakketten. Dit kom overeen met bijna 15% van de bevolking.

Door de afschaffing van het Europese voedselsubsidieprogramma zal de helft van het vandaag beschikbaar voedsel niet meer aangekocht kunnen worden.

Dit betekent in concreto dat ofwel nog slechts de helft van de mensen aanspraak op een voedselpakket zal kunnen maken of dat de pakketten gehalveerd zullen worden.
Bron: voedselbanken.be

'Stille Armoede'
Armoede die voor de samenleving niet goed zichtbaar is en die veelal veroorzaakt wordt doordat mensen niet of onvoldoende gebruikmaken van inkomensondersteunende voorzieningen.