KLEDINGBANK.NL

Gratis vermelding: Voorbeeld
Kledingbank Hoeksche Waard
Adres -
Postcode -
Plaats - 
Website
Facebook: Kledingbank Hoeksche Waard

Stichting Kledingbank Hardinxveld
Buitendams 34
3371 BL
Hardinxveld giessendam
www.kledingbankhardinxveld.nl

Facebook: Stichting Kledingbank Hardinxveld

De weggeefwinkel
A.H.G. Fokkerstraat 24
9403 AP Assen
Telefoon 06-14877454
www.budgetsupport.nl

Fashion bedrijven/winkels die kleding aan MINIMABANK Nederland schenken kunnen de restwaarde van de geschonken kleding van de winst aftrekken.

kledingbankmaxima.nl
CONCEPT KLEDINGBANK MAXIMA
Bezoekers
U kunt komen winkelen als u
- woont in de Hoeksche Waard
- een bijstandsuitkering of een Wajong uitkering of een  langdurigheidsuitkering ontvangt;
- of een verwijsbrief heeft van de instantie die u begeleidt: Maatschappelijk Werk, Gemeentelijke Kredietbank, MEE, NOVO of Humanitas Paperaszo, Maatschappelijk Werk Hoeksche Waard en Leger des Heils Zuid.
Bij ieder bezoek neemt u de laatste specificatie van de uitkering of de verwijsbrief en een identiteitsbewijs mee: paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Zie:
U komt winkelen