Gebruikte Goederen Markt
 
GebruikteGoederenMarkt.nl
De MINIMABANK Gebruikte Goederen Markt is vergelijkbaar met het aanbieden van gratis verkregen producten overeenkomstig een kringloopwinkel, rommelmarkt, meubilairbank, meubelbank, huisraadbank, kledingbank, fietsbank, huisraadbank, apparatenbank, gereedschapbank, inboedelverkoop of vrijmarkt waar je naast keuken & huishoudelijke artikelen zoals magnetrons, wasmachines en drogers en andere witgoedproducten, ook kunst en antiek of faillissementproducten of niet genoemde goede gebruikte spullen voor een redelijke prijs kunt kopen. Daarnaast bieden we de  mogelijkheid om de door uw aangeboden goederen of producten te kopen.

Maar daarnaast geven we anderen de kans bij ons een marktkraam te huren, daarmee scheppen we ook kansen voor startende ondernemers die bij gebleken succes voldoende draagvlak hebben gekregen om een winkel te huren.

   
   
   
 
www.MINIMABANKBazaar.nl
Het kopen van goederen of producten doen we via de MINIMAmunt. Hoe dat werkt vertellen we in een later stadium als blijkt dat onze GGM formule een succes is.

In de eerste plaats willen we met dit alles de minima, stille armoede en mensen tussen wal en schip helpen. Daarnaast kijken we naar de talenten van de vrijwilligers en zoeken desgewenst naar manieren om deze talenten via kennis overdracht of gerichte scholing, verder te ontwikkelen. Daarnaast beoordelen we de mogelijkheden voor een businessplan rondom deze verder ontwikkelde talenten en andere kwaliteiten en bieden we desgewenst het businessplan en deze mensen aan startende ondernemers. Daarnaast ontwikkelen we kansen en diensten o.a. voor het verrichten van klusjes met behoud van uitkering om op deze manier meer werkervaringen en werkritme te krijgen.