Charitatieve instellingen

Charitatieve instellingen

Stichting De Overbrugging

Stichting De Overbrugging begeleidt jongeren die zijn vastgelopen door verslavingsproblematiek. Ook begeleiden ze jongeren die als gevolg hiervan problemen hebben op psychiatrisch of psycho-sociaal gebied. Dit doen ze vanuit een christelijke geloofsovertuiging: de liefde van Christus is de basis voor het handelen. De Overbrugging maakt overigens geen onderscheid in afkomst of religie.

Hun doel is het bieden van hulp aan jonge mensen en hun sociale omgeving die kampen met een verslavingsprobleem. Het uiteindelijke doel is het stoppen van deze verslaving. Daarnaast bieden ze hulp op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en op sociaal-maatschappelijk- of psychiatrisch vlak.

De Overbrugging is gevestigd in Oud-Beijerland en biedt christelijke hulpverlening voor de Zuid-Hollandse Eilanden: Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee en Voorne Putten.

Circulaire economie
Een toename in de circulaire economie voor heel Nederland: is naar schatting 7,3 miljard euro. Hiermee zijn ongeveer 54.000 banen gemoeid. Daarnaast is er nog een aantal spinoff kansen voor de Nederlandse economie te benoemen, o.a. op het gebied van een sterkere kennispositie. tweedekamer.nl - Subsidies & PVV

 

 

Terug naar de vorige pagina

Repair Café Nederland
Een Repair Café is een repareerbijeenkomst, georganiseerd voor en door buurtbewoners. Zij ontmoeten elkaar op een vaste locatie waar gereedschap aanwezig is en waar ze hun meegebrachte kapotte spullen kunnen repareren, met hulp van handige vrijwilligers. Doelstellingen zijn het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie.

De evt. benodigde onderdelen moet u zelf bekostigen, alleen de arbeidstijd met een maximum van 1 uur is gratis. De aankoop van onderdelen kan een advies zijn als men van mening is dat het defect binnen 1 uur gerepareerd kan worden.

Aandachtspunten:
Te vaak is het geen keuze om nog (eens) te recycle maar een noodzaak, waarbij de kans zeer groot is dat zelfs de financiën voor evt. onderdelen ontbreken.

Overdenkingen voor elke gemeente (WMO): Geef geld voor onderdelen en stel uit (bespaar) op termijn via een tegemoetkoming als alternatief voor vervanging die misschien door verbeterde omstandigheden dan niet meer noodzakelijk zijn.
Daarnaast kan een gemeente een locatie voor een vrijmarkt ter beschikking stellen waar minderbedeelden dagelijks gebruikte goederen kunnen aanbieden of via helpende handen, reparaties, ruildiensten en vriendendiensten, elkaar helpen waarmee ze combinatie van een zorgeconomie en een participatie economie creëren, en het niet ondenkbaar is dat op termijn hierdoor een positievere marktwerking ontstaat.

Alleen gebruikte goederen omdat we met zijn allen moeten voorkomen dat er concurrentievervalsing richting de uitstervende winkeliers ontstaat. Maar als geen alternatieven zijn en ook niet komen en men het echt niet kan betalen,ontstaan er zwarte markten die hier geen rekening mee houden. Dat is geen boost voor onze economie, waardoor de huidige minderbedeelden heel snel lotgenoten krijgen.