ARMOEDEPLATFORM
ARMOEDEPLATFORM Helmond
"Armoede is een maatschappelijk probleem met grote gevolgen voor zowel de mensen die het betreft als de samenleving in zijn totaliteit. Immers, mensen die niet mee kunnen doen in de samenleving vanwege te weinig financiële middelen, lopen grote kans in een sociaal en maatschappelijk isolement te raken. Daarbij loopt de samenleving hun potentieel mis. De algemene verwachting is dat effecten van de crisis en de bezuinigingen waarmee elke gemeente wordt geconfronteerd, de problematiek nog zullen vergroten en dat landelijke nog meer mensen daardoor in de problemen komen. Daarnaast is er nog steeds een fors niet-gebruik van voorzieningen, zodat lang niet iedereen krijgt waar hij/zij recht op heeft."

De Geldwijzer
Rondkomen van een laag inkomen is niet gemakkelijk. Er bestaan echter veel regelingen, kortingen, toeslagen, voorzieningen, enzovoort die het inkomen aanvullen. Veel mensen kennen die regelingen niet. Daarom is er de Geldwijzer. De doelstelling van de Geldwijzer is om u op een overzichtelijke manier de weg te wijzen naar de verschillende regelingen en wetten. Alle informatie op de Geldwijzer is gratis en anoniem toegankelijk.
Noodfondsen
Op dit moment zijn er vijftien gemeenten en één provincie, waar overheid, fondsen, financiers, donateurs, dienst- en hulpverlening en maatschappelijke organisaties samenwerken voor mensen die financieel tussen wal en schip vallen.
Lees beneden verder.

Bijzondere bijstand

Recht op tegemoetkomingen?

Bereken uw recht

Bereken uw recht Plus

Bekijk de demo

Berekenuwrecht Plus maakt de aanvraag van minimaregelingen laagdrempeliger, goedkoper en sneller. Er komen bovendien minder onterechte aanvragen binnen. De klant doet via de site een aanvraag en ontvangt snel een beschikking en de consulent heeft nauwelijks meer werk aan het afhandelen van een aanvraag.

Minimabeleid

Armoede in Nederland