ALGEMEEN
Laaggeletterdheid
Kijk via facebook naar informatie over laaggeletterdheid http://on.fb.me/1xhTLEF

Rapport over arbeidsbemiddeling, vrijwilligerswerk en dwangarbeid in de gemeente Amsterdam - 30-9-2013

"Een verslag van ervaringen met de ‘stille revolutie’ in de tweede helft van 2012 en in 2013"

Waar kunnen we van leren, om het roer de goede kant op te krijgen?

Persbericht
Armoedesignalement 03 december 2013
Volledige versie
Armoedesignalement 2013_web, pdf, 3MB
Bijlage Gebruikte databestanden
Omslag_Armoedesign_2013 voor recensies, pdf
Persbericht Armoedesignalement 2013, pdf

Marcel van Dam
De Onrendabelen - 2009
Er is niets mis mee om mensen te stimuleren aan het arbeidsproces deel te nemen. Werken bevordert de integratie in de samenleving.
Het draagt niet alleen bij aan eigen welvaart en welzijn, maar ook aan de mogelijkheden van de overheid het welzijn van iedereen te vergroten. Het geeft mensen meer mogelijkheden tot zelfverwerkelijking en het verdienen van het respect van anderen. Maar hoe ver kan het stimuleren gaan? Welke instrumenten zijn uit humanitair oogpunt aanvaardbaar en welke instrumenten zijn geschikt? Bereiken ze ook hun doel?

 

Drs. J.L.J. (John) van Hal
Decentralisaties een bedreiging of kans?
- 2013

Martin Schulz
Het is allemaal de schuld van het neoliberalisme

CPB
Afbouw van consumentenschuld - welke rol voor de overheid?

Ing. S.R.M. Janssens
Van voedselbank naar voedseltuin
Een haalbaarheidsonderzoek

Participatiesamenleving
Participatiemaatschappij

De faciliterende ambtenaar.

Dennis Luisterburg - Afstudeer-onderzoek - 2012 Schuldhulpverlening en budgetcoaching: Een markt?
De positie van kleine zelfstandige ondernemers in de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching.
Pag 6 - De huidige positie van kleine zelfstandige ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching is voor verbetering vatbaar. www.dennisbudgetkennis.nl