ACTUEEL
Film Stimuleringsfonds Rabobank Hoeksche Waard 2013.

Lees meer over Stichting Voedselbank Hoeksche Waard

MOVISIE
Postbus 19129 3501 DC Utrecht
Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht
T 030 789 20 00 (algemeen)
F 030 789 21 11
E info@movisie.nl

De participatie - economie: Omslag naar duurzame verandering

Oud nieuws:
Plan om kringloopbedrijf in Hoeksche Waard te starten (1996)

Een ander initiatief: de Sociale Alliantie

Burgerinitiatieven en vragen om ‘vertrouwen’
Er wordt veel gesproken over burgerinitiatieven en ‘vertrouwen’. Ervaring leert dat met name de overheid méér te maken heeft met ‘klagende’ burgers dan met ‘initiatiefnemende’ burgers. Veel burgers die met een eigen maatschappelijk initiatief bij de overheid terecht komen, worden op dezelfde manier tegemoet getreden als ‘klagende’ burgers’. Je wordt gezien als een lastig geval. Terwijl de burger in kwestie het gevoel heeft: de overheid zou blij met mij moeten zijn, want ik los zelf een probleem op, in het publieke domein. Daarnaast worden veel actieve burgers gewantrouwd in hun intentie. Burgers zijn vaak intrinsiek gemotiveerd, ze nemen het initiatief, vanuit de overtuiging van nut en noodzaak voor de gemeenschap. De houding van veel reguliere organisaties is: ‘Je zult dit initiatief waarschijnlijk ondernemen uit eigen gewin, om er financieel voordeel uit te halen. Wij staan voor het algemeen belang en dan mag jij daar geen persoonlijk gewin uithalen’. De motivatie van de initiatiefnemer (duurzaamheid bijvoorbeeld) wordt dan niet erkend. Initiatiefnemers ervaren dit als gebrek aan vertrouwen. De burger voelt zich miskend, niet vertrouwd in zijn/haar intentie. Hieruit ontstaat diepe verontwaardiging.

Meer massa/zichtbaarheid creëren voor burgerinitiatieven
Elke gemeente kan profiteren van vrijwilligers die elkaar versterken, bijvoorbeeld door kennis te delen. Een voorbeeld hiervan is de Amsterdamse Vrijwilligers Academie, www.vrijwilligersacademie.net. Vitaal aan dit voorbeeld is de mobilisatie van vrijwilligers rond kennis. Door ze dat te bieden, en de professionalisering die daarvan komt, groeit de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het vrijwilligerswerk. Dit goede voorbeeld vraagt om méér experimenten die op deze leest zijn geschoeid. Zo is het initiatief van de Energiewerkschool i.o. bedoeld om groepen burgers bij elkaar te brengen die bezig zijn met duurzame energie en heel goed van elkaar kunnen leren. Een gemeente kan dit principe prima overnemen door initiatiefrijke burgers bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren. Daar komt niet alleen kennis van, maar ook nieuw initiatief.
Communicatie naar buiten toe is essentieel. Bedenk hierbij dat communicatie altijd tweerichtingsverkeer is. U geeft niet alleen informatie, maar u kunt ook waardevolle informatie krijgen om ondersteuning en gemeentebeleid te verbeteren. Het opstellen van een plan van aanpak voor vaststelling, communicatie, uitvoering en evaluatie van het beleid op het terrein van burgerinitiatief zal voor veel gemeenten nieuw zijn, maar klinkt niet als een spannend experiment. Wel bekend is het voorbeeld van een afdeling communicatie van een grote stad die met de gedachte speelt om burgers te betrekken bij de communicatie over burgerparticipatie en burgerinitiatief. Immers, wordt communiceren naar burgers daarover niet een stuk oprechter als burgers dat zelf vorm geven? Wel moeten zij daarvoor betaald krijgen, als zij de gemeente werk uit handen nemen. Het is zelfs mogelijk om dit werk door een aanbesteding aan initiatiefrijke burgers aan te bieden. Hoogste tijd om dit in de praktijk te brengen door middel van een experiment. Bron: www.rijksoverheid.nl

27-11-2013 - krantenartikel:
Fietsbank in de Hoeksche Waard rolt verder uit naar Minimabank
of via www.hetkompasonline.nl